LTTV Google Liceu

„Cultura organizaţională este
ca personalitatea unui om:
se construieşte greu,
se schimbă şi mai greu.
Diferenţa este că organizaţiile,
pentru a supravieţui,
trebuie să se schimbe.”

Colegiul Național „Tudor Vladimirescu”
consideră că fiecare persoană implicată
în procesul educaţional contează
şi de aceea trebuie să îşi desfăşoare
activitatea într-un mediu care să o inspire şi să o motiveze.
Mediul de lucru din şcoală este caracterizat prin
competenţă, cooperare şi progres.
Politica şcolii este aceea de a dezvolta cultura organizațională
pentru a facilita realizarea obiectivelor personale
ale celor implicaţi în proces
şi creşterea prestigiului şcolii în comunitate.
Factorii care contribuie la activarea „spiritului organizaţiei” sunt:
Responsabilitate, pentru a fi cel mai bun;
Cooperare şi muncă în echipă pentru succes;
Învăţare şi managementul cunoştinţelor pentru a face faţă schimbării.