LTTV Google Liceu

Valorile Liceului Teoretic „Tudor Vladimirescu

Valorile personale sunt standardele pe care fiecare şi le defineşte pentru a trăi conform lor şi care îi influenţează atitudinea şi comportamentul. Deşi sunt subiective, ele sunt influenţate de mediul exterior: de familie, de media, de prieteni, de reacţia celor din jurul nostru la un anumit comportament. Valorile personale se conturează în copilărie. Părinţii sunt cei care contribuie la formarea primelor comportamente şi valori. Valorile se transformă pe măsură ce creştem şi luăm contact cu cât mai mulţi factori care ne influenţează. Un rol esenţial în formarea valorilor elevului este şcoala, cu spaţiul, profesorii şi orele de curs.

Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu” îşi desfăşoară activitatea conform următoarelor valori fundamentale:

 • Participare;
 • Responsabilitate;
 • Competenţă;
 • Diversitate;
 • Încredere;
 • Stare de bine, fericire.

Deoarece valorile sunt subiective, liceul promovează principiul prin care elevul trebuie să cunoască lumea prin propriul efort, să se adapteze la situaţiile concrete pe care le întâlneşte şi atunci acţionează pentru a-l încuraja şi stimula să fie responsabil, creativ, competent şi adaptabil.

Activităţile desfăşurate în cadrul instituţiei şcolare se află sub semnul următorului set de valori instituţionale:

 • Respect faţă de valorile etice, morale, culturale;
 • Utilizarea raţiunii şi a inteligenţei critice;
 • Libertatea de exprimare;
 • Respect şi încredere între membrii din cadrul organizaţiei.

Având la bază aceste valori, creăm un cadru care încurajează:

 • Oferirea unui act educaţional de calitate;
 • Transparenţă decizională;
 • Implicarea activă, responsabilă, a tuturor partenerilor în viaţa școlară;
 • Stimularea performanţelor individuale, dar si a spiritului de echipă, prin cultivarea unei atitudini critice, bazate pe argumente, dar și a gândirii creative.

Viziunea şcolii derivă din idealul educaţional de formare a personalităţii omului de mâine, capabil să se integreze social si profesional într-o societate a cunoaşterii în contextul valorilor europene.

Misiunea noastră este să formăm tineri responsabili, creativi, toleranţi, capabili să relaţioneze social, să facă performanţă şi să se adapteze la realitatea în continuă transformare.